موفقیت نامحدود، فراتر از انتظار ( شیوه ای متفاوت در موفقیت های غیر ممکن )

87

اگر تا به حال فکر می کردید که برای رسیدن به موفقیت عواملی مثل سرمایه، تحصیلات دانشگاهی، پارتی، شانس، بابای پولدار و غیره لازم است، بهتر است این افکار را از سرتان بیرون کنید. موارد دیگری وجود دارد که خیلی از آدم ها از آن کاملا بی اطلاع هستند که اصلا هیچ نیازی به سرمایه، پارتی، تحصیلات دانشگاهی و غیره نیاز ندارد.

pixel