دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

393
وعده ما غرفه راهنمای همشهری سالن ۴۱، غرفه ۲۳a - با رونمایی از اولین ویژه نامه تخصصی گردشگری ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
pixel