اکوسیستم و انواع آن

160
دانشبانک 32 دنبال‌ کننده
160 بازدید
اشتراک گذاری
وقتی موجودات زنده اجتماع و تشکل می یابند، روابط نظام مندی بین آنها پدیدار می شود و در نهایت وقتی همه موجودات زنده در یک محیط قرار می گیرند، یک سیستم بزرگتر را تشکیل می دهند که به دلیل وجود روابط قانونمند و هدفدار بین محیط و جانداران ، این مجموعه سیستم اکولوژیک یا اکوسیستم نامیده می شود.
دانشبانک 32 دنبال کننده
pixel