مهاجرت به استرالیا با وکیل رسمی مهاجرت-جلسه دوم May۲۰۱۷

594
پاسخ به سوالات در مورد ویزای تخصصی استرالیا که در طول هفته از وکیل مهاجرت پرسیده شده اند. سابقه کار موردنیازجهت اسسمت رشته کامپیوتر / اسسمنت از انجمن مهندسین بدون سابقه کار / اثبات رابطه دیفکتو
سلکت ویزا 85 دنبال کننده
pixel