ارزیابی عملکرد دولت دهم و یازدهم از نگاه شهردار رشت

277
رشت پرس 39 دنبال‌ کننده
277 بازدید
اشتراک گذاری
به گزارش سیمای رشت پرس، اگر چه شهرداری یک نهاد خدماتی و اجتماعی است اما اوضاع و احوال زمانه از نظر تاریخ سیاسی کشور متفاوت است . بهر حال درگذشته ما در دولتی فعالیت می کردیم که رویکردهای آن با دولت فعلی متفاوت بود
رشت پرس 39 دنبال کننده
pixel