دلم هواى تو را كرده و ز تو دورم - حاج حیدر خمسه 1397 ولادت امام زمان عج

179

دلم هواى تو را كرده و ز تو دورم (زمزمه) حاج حیدر خمسه ایام ولادت امام زمان(عج) ١٣٩٧ هیئت زینبیون شرق تهران