نکات مهم پیش خرید آپارتمان

7
چه نکاتی هنگام پیش خرید آپارتمان باید در نظر بگیریم؟ حتماً از سمت فروشنده با خبر باشید تا درجریان باشید می‌تواند ملک رو انتقال بدهد یا خیر توجه داشته باشید که مشخصات دقیق و شماره ثبت ملک اصلی ذکر بشود. غیر از آن به اشتراک آب، برق، گاز، مشخص کردن پارکینگ و انباری توجه کنید. نکته‌ی مهم دیگر، اینکه تو قراردادهای پیش‌فروش لیست متریاله، این لیست توی قرارداد ساخت سازنده موجود هست و حتماً باید یک نسخه از آن ضمیمه قرارداد شما باشد. بهای ملک و نحوه پرداخت آن هم باید به صورت کامل داخل قرارداد ذکر شود. نکته پایانی اینکه بخشی از مبلغ تا زمان تحویل کلید و تسویه کامل با تنظیم سند صورت میگیرد. تاریخ تحویل هم یکی از تعهدات سازنده‌ است که برای ضمانت اجرای اون خسارت روزانه در نظر میگیرند. #آموزشی _._._._._._._._._._.._._._._._._.._.._._._._._._
pixel