آیا پول دادن به بیکاران در کاهش فقر و بیکاری موثر است؟

151

فنلاند به بیکاران خود ۶۰۰ دلار در ماه می پردازد تا بفهمد که آیا این کار موجب تشویق افراد به یافتن شغل می شود؟ و آیا دولت می تواند مدل کمتر بوروکراتیکی را جایگزین نظام فعلی خود کند؟

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده