مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت - ۱۵ آذر ۱۳۹۷

69

مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت۱۴۵۲ (با محوریت جزء سی قرآن کریم) روزانه از شبکه قران برگزار میشود

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 5.6 هزار دنبال کننده