نین جوتسو نینجا گیلان

1,202

آموزش هنر های رزمی نین جوتسو نینجا کاظم یزدانی @kazemyazdani مربی بین المللی نین جوتسو و دان پنج از بوجینکان ژاپن #نینجوتسو #نینجا #سامورایی #بوجینکان #هیو #دوجو #کونوایچی #ninjutsu #ninja #samurai #bujinkan #ninpo #budo #hyo #dojo #kunoichi #sensei #japan #rasht #gym #art #car #photo #video #bushido #bujinkanhyodojo #iran #artist #martialarts #instagram @bujinkanhyodojo

pixel