پرس سینه هالتر

7,433

آموزش نحوه انجام حرکت پرس سینه هالتر جهت تقویت عضلات سینه. جمع آوری شده توسط تیم فیت کلاب http://fitclub.ir

Fit Learn 467 دنبال کننده
pixel