سید علی محمد باب | جنبش بابی

58
SomebodyNew
SomebodyNew 0 دنبال‌ کننده

سید علی محمد باب که بود؟ جنبش بابی چگونه آغاز شد، رهبر این جنبش چه کسی بود؟‌ پیامبر ایرانی از شیراز، سید علی محمد باب که بود و آموز‌ه‌هایش چه بود. جنبش بابی چگونه راه را برای ظهور آئین بهائی هموار کرد.

SomebodyNew
SomebodyNew 0 دنبال کننده