بهرام جمالی: بودجه جشنواره نسبت به سال گذشته ۲برابر شده

712

بهرام جمالی در گفتگو با هفدانگ: اضافه شدن بخش پژوهشی به جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی زمینه ای را باز می کند که مباحث مهم در موسیقی سنتی را بررسی کنیم. / جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی باید یک رابطه منطقی با جشنواره کلاسیک ایرانی پیدا کند که حضور خروجی های جشنواره جوان در جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی می تواند این رابطه را رقم بزند.www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده