اعتصاب بازار اصفهان

4,228
سه شنبه 9 مرداد اعتصاب و اعتراض بازار اصفهان شروع شد
2 سال پیش
Kamiondaran 0 دنبال کننده
pixel