مبانی طراحی لباس

27
کتاب مبانی طراحی لباس یکی از کتابهای زیبا و پر محتوا برای تبدیل شدن به یک طراح لباس حرفه ای باید با تکنیک ها و روشهای مختلف آشنا شده واین کتاب کمک به درک بهتر از طراحی لباس دارد.
pixel