عمل جراحی درمان تنگی مجرای ادرار

17,203
آقای 27 ساله ای چندین بار عمل بسته درمان تنگی مجرا را انجام داده بودند ولی نتیجه ای نداشته و برای ادرار کردن ناگزیر از سوند شماره 12 استفاده می کردند.
pixel