آداب معاشرت - برنامه آفتاب شرقی - جلسه نهم

387

مجموعه برنامه های آفتاب شرقی با حضور دکتر محسن اسماعیلی روزهای یکشنبه یک ساعت قبل از اذان ظهر با موضوع آداب معاشرت از شبکه یک سیما پخش می گردد