روزگار سخت پناهجویان افغان در اروپا

1,651
▫️ این ویدئوی پربازدید اینستاگرام سایت نشنال جئوگرافی است که یک جوان پناهنده افغان را در حال ورزش با وزنه ابتکاری اش نشان می دهد
pixel