کنایه سریال ن.خ به خودت بمالِ وزیر سابق بهداشت

9,522

برترین ها: ویدئویی از کنایه سریال نوروزی «زوج و فرد» به اظهارات وزیر سابق بهداشت در مورد ماجرای خودت بمال و تعداد جراحی های قاضی زاده هاشمی! را مشاهده می کنید.

۲ ماه پیش