اسکن لیزری دانشگاه شهید رجایی

535

اسکنر لیزری GeoSLAM ZEB REVO در اولین همایش و نمایشگاه ملی مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی در دانشگاه شهید رجایی. اطلاعات فنی: www.nprco.com/gs