مستند سیاسی | فانوس | قسمت 11 | معاونت سیاسی سپاه

162
هوالبصیر.بسته بصیرت افزایی سیاسی "فانوس" به رصد تحولات ایران و جهان می پردازد و به سوالات و شبهات شما در خصوص مسائل روز پاسخ می دهد.این یازدهمین شماره از فانوس است که منتشر می شود.
pixel