اندر احوالات کودکی ( اضطراب از جدایی )

791

ترس ناشی از جدا شدن از والدین یا همان "اضطراب جدایی" ممکن است از سن شش یا هفت ماهگی در کودکان رخ دهد. این ترس در ١٢ ماهگی اوج می گیرد و در صورت برخورد مناسب، قبل از ١٨ ماهگی برطرف خواهد شد. البته از آنجایی که کودکان از نظر ویژگی های رفتاری با یکدیگر فرق می کنند، ممکن است زمان پیدایش و پایان این پدیده در کودک شما متفاوت باشد. با دکتر محرری همراه باشید تا از پدیده "اضطراب جدایی" در دلبندتان و راه های غلبه بر آن بیشتر بدانید.