اهدای کیت های غربالگری آنتی بادی بیماری کووید-19 از طرف سازمان جهانی بهداشت

3,358
Donation of SARS-CoV 19 anti body test kits to IBTO by WHO

بیوگرافی

1 ماه پیش
دنبالم کنید
pixel