موفقیت زودل zoodel.com دربرگزاری کنفرانس صادرکنندگان

485

برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس صادرکنندگان ایران-توسط زودل (خبر 20:30 شبکه دوم سیما). بستر تجاری آنلاین زودل، صادرات به کشورهای همسایه و جاده ابریشم(ترکیه، عراق، افغانستلن، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان) رابرای شرکت های ایرانی تسهیل می کند. کاربران زودل می توانند محصولات خود را7روز هفته و 24 ساعت شبانه روز زوی وب سایت زودل تبلیغ نمایند.www.zoodel.com 02188704677-8

زودل
زودل 7 دنبال کننده