گزیده اى از زنجیرزنى محله خمینى آباد دماوند ۹۶

360

هیئت زنجیرزنان محله خمینى آباد حسینیه امام حسن مجتبى علیه السلام دماوند در شب هشتم ماه محرم سال ١٣٩٦ ورودى محله درویش دماوند