گوینده رادیو خانم نسترن حسنی | گوینده تیزر تبلیغاتی

6,125

خانم نسترن حسنی گوینده رادیو - گوینده تیزر تبلیغاتی - گوینده نریشن - نریتور - مجری همایش و جشن و سمینار - گوینده کتاب صوتی - مدرس کلاس فن بیان و گویندگی و مهارت های ارتباطی

pixel