پروتکل های مسیریابی - پیکربندی OSPF

42

پروتکل مسیریابی Open Shortest Path First یاOSPF از الگوریتم Shortest Path First یا SPF که توسط Dijkstra طراحی شده است برای جلوگیری از بوجود آمدن Routing Loop در توپولوژی شبکه ها استفاده می کند و به نوعی یک شبکه Loop Free ایجاد می کند. برای استفاده از مقالات علمی و سناریوهای آموزشی از طریق صفحه ما در صفحات مجازی با نام netyad.com و همچنین سایت www.netyad.com ما را دنبال کنید.