تیزر دهه ی اول محرم 1441قمری در مسجدامام سجاد(ع)بربری خیل آمل

85
تیزر مراسمات دهه ی اول محرم الحرام 1441 هجری قمری در مسجدامام سجاد(ع)خیابان طالقانی(بربری خیل) اباذر9 با همکاری مجتمع فرهنگی قرآنی فاطمیه و مهدیه بمدت 11شب از 9شهریور از ساعت21 شب بصرف شام (برادران و خواهران)
pixel