استاپ موشن سفال کودکان

189

استاپ موشنstop motion یکی از تکنیک های انیمیشن است که در آن یک مدل یا جسمی ثابت که می تواند عروسک، لوگو، تصاویر و ... باشد را مقدار کمی حرکت می دهند و با دوربینی که ثابت واقع شده است از هر فریم عکس برداری یا فیلمبرداری می کنند از پشت سر هم قرار دادن تصاویر این حرکت های فریم به فریم، تصویر حرکت القا می شود. انیمیشن استاپ موشنی که در آن از انسان یا مدل واقعی استفاده می شود پیکسیلیشن نام دارد.این کار نیز توسط احسان پلویی و با همین تکنیک انجام شده