داغترین‌ها: #آپارات کودک

زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش  Illustration

234
سکانس 1007- زبانه Insert در نرم افزار Microsoft Office Word بخش  Illustration کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای مطالب بیان شده آشنایی با زبانه Insert ابزارهای بخش Illustration درج تصاویر و ویرایش آن‌ها Picture افزودن شکل‌های هندسی و ویرایش آن‌ها Shape درج بوم و ترسیم شکل‌ها درون آن Canvas افزودن ساختارهای هنری SmartArt درج نمودارها و اعمال تنظیمات روی آن‌ها Chart
pixel