ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

فصل ۷ زیست دهم گفتار ۱ تغذیه گیاهی

446
زیستولوژي میثاقی 64 دنبال‌ کننده
446 بازدید
اشتراک گذاری
در این گفتار به بررسی چگونگی جذب و انتقال مواد در گیاهان پرداخته ونیز ویژگی های خاک بهبود خاک و چگونگی جذب مواد معدنی خاک (نیتروژن وفسفر) توسط گیاهان بیان می شود. zistologyemisaghi.com
pixel