اپتوژنتیک؛ استفاده از نور برای کنترل رفتار سلول عصبی

444

تکنیک اپتوژنتیک با تلفیق دو تکنیک اپتیک و ژنتیک، امکان مطالعه و کنترل عملکرد سلول های خاص در بافت های زنده را فراهم می کند. از مزیت های این روش این است که در مقایسه با روش های الکتریکی و دارویی به دلیل برخورداری از سرعت، دقت بالاتر و آسیب رسانی کمتر، ابزار مناسبی در مطالعات علوم اعصاب محسوب می­شود.

علوم شناختی
علوم شناختی 124 دنبال کننده