ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

رای به هر نامزدی، رای به جمهوری اسلامی است.

26
26 بازدید
اشتراک گذاری
انتخابات در یک روز انجام می گیرد امّا اثر آن در چند سال باقی میماند. «مقام معظم رهبری»
pixel