سریع ترین و اسانترین راه نفوذ به ضمیر ناخوداگاه

362

سریع ترین و اسانترین راه نفوذ به ضمیر ناخوداگاه.ذهن خود را برای چیزهایی که میخواید برنامه ریزی کنید. ما در فایلهای ترکیبی سابلیمینال (صوتی.تصویری.نوشتاری) قصد داریم که از طریق تکرار جملات تاکیدی مثبت بصوت پیام های پنهان و کدگذاری شده و تصاویر سریع روی صفحه و پخش فرکانس خاصی و موسیقی ارامبخش تغییرات مثبتی را در ذهن شما ایجاد کنیم .http://vanizan.com/