رونمایی از نسخه جدید سامانه معاملات برخط گروهی رکسار

59,746
شرکت رایان هم افزا سامانه معاملات رکسار را به صورت اختصاصی جهت معامله گران شرکتهای کارگزاری طراحی و تولید نمود تا توام با بهبود شرایط کاربری و کاهش ریسک معاملات ، سهولت در دسترسی و گسترش ایستگاههای کاری را فراهم نماید.
pixel