رونمایی از نسخه جدید سامانه معاملات برخط گروهی رکسار

69,224
رایان هم افزا 846 دنبال‌ کننده
شرکت رایان هم افزا سامانه معاملات رکسار را به صورت اختصاصی جهت معامله گران شرکتهای کارگزاری طراحی و تولید نمود تا توام با بهبود شرایط کاربری و کاهش ریسک معاملات ، سهولت در دسترسی و گسترش ایستگاههای کاری را فراهم نماید.
pixel