قلمراد و داعشی های ملوس

1,179

معلوم میشه معبودشون الله نیست و همون شاب الامرده(جوانک موفرفری بی ریش الدنگ)که این قابلیّت ها رو داره که براش جرم و جنایت و فساد انجام میدن و در واقع شیطانه ... یا اینکه این وهابی ها به یگانه خالق کائنات که نام او در زبان عربی الله است توهین میکنن و دروغ می بندن

pixel