سخنرانی استاد محمدرضا سحاب در مراسم سومین سالگرد تولد آپسیس

260

صحبت های استاد محمدرضا سحاب درباره خلیج فارس در مراسم سومین سالگرد تأسیس آپسیس - موزه دائمی نقشه تهران - 5 آبان 1397

آپسیس
آپسیس 29 دنبال کننده