تلاش های عراق به منظور احداث پایگاه نظامی دریایی در بندر فاو

282
گزارش شبکه العربیه عربستان سعودی از تلاش های بغداد به منظور احداث پایگاه نظامی دریایی در قالب پروژه بندر بزرگ فاو
Middleeastdeadend 21 دنبال کننده
pixel