داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

تقدیر از برترین های پارک فناوری پردیس

332

در این مراسم از شرکت نارین ایده پاسارگاد به عنوان همگرای برتر صنعت و دانشگاه، شرکت مدیریت پروزه های صنعتی ابدال بعنوان جهان گرای برتر، شرکت اسان پرداخت پرشین بعنوان ارزش افرین برتر، صندوق توسعه فناوریهای نوین بعنوان هم افزای رتر، شرکت حسگر سازان اسیا بعنوان فن افرین برتر، شرکت پژوه گستر مهد بعنوان کار ٱفرین برتر، شرکت حسگر سازان اسیا فناور برتر، جایزه ویژه خود را از دکتر ستاری دریافت کردند.