سه اهنگ زیبا.عباس صالحی.برای حاج مسعودکیانی.امل مرداد95

17,367

اجرای اهنگ های زیبای مرحوم مرتضی پاشایی توسط استاد عباس صالحی به درخواست حاج مسعود کیانی و تعزیه خوانان آمل. با تشکر از تصویر بردار اقای جمال راعی. تعزیه مانند صاحبش غریب. کربلایی مجید کیقبادی 09352507408