انتقام آتشین زنی که از همسر سابقش کینه داشت!

2,678
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

زن جوانی که از دست همسر سابقش خشمگین بود و قصد انتقام گرفتن از او را داشت، دست به کار خطرناکی زد و در یک پمپ بنزین، نقشه اش را عملی کرد.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده