تحصیل پزشکی در قبرس شمالی، موسسه مهاجرت تحصیلی | go2tr

51
Go2trco
Go2trco 55 دنبال‌ کننده

طول دوره تحصیل در رشته پزشکی 6 سال است که 3 سال ابتدایی آن در دانشگاه EMU قبرس شمالی و 3 سال نهایی آن در دانشگاه مرمره ترکیه برگزار می‌شود و لازم به ذکر است که هر دو دانشگاه مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران هستند. همچنین، امکان استفاده از بورسیه برای این دوره در قبرس شمالی وجود ندارد. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این موردبه لینک زیر مراجعه فرمایید: https://go2tr.com/northern-cyprus/study/medical-acceptance-northern-cyprus

Go2trco
Go2trco 55 دنبال کننده