تابش هوای یونیزه

287
تابش هوای یونیزه در عملیات هسته‌ای Upshot-Knothhole در سایت آزمایشی نوادا
تایپو 4 دنبال کننده
pixel