مقام رضا و تسلیم حضرت امام حسین (ع) در برابر قضای خدای متعال

95
بیانات حضرت آیت الله محمد شجاعی (ره) در خصوص مقام رضا و تسلیم حضرت اباعبدالله (صلوات الله علیه) در برابر قضای خدای متعال
pixel