رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق

49
GTsepand 29 دنبال‌ کننده
رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق (ارائه نیازهای فناورانه پژوهشگاه نیرو ارائه دهندگان: آقایان دکتر بخشی، دکتر واقف، مهندس مظفری)
GTsepand 29 دنبال کننده
pixel