محبوبیت ویژه ایرانیان نزد امام زمان علیه السلام

111

اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - طبق روایات ایرانیان، ایلیا یا همان بیت المقدس را فتح خواهند کرد، و نزد امام زمان علیه السلام محبوبیت و جایگاه ویژه ای دارند. حضرت به ایرانیان توجه ویژه ای دارد.

اذان مشرق
اذان مشرق 3 دنبال کننده