نسخه کامل مستند جنجالی پدیده - راز میلیونر از زبان آنها

631

مستند جنجالی پدیده! برسی راز های مشترک میلیونرهایی که در 12 ماه میلیونر شده اند. "چطور در کمتر از 12 ماه به اندازه 12 سال گذشته درآمد داشته باشیم؟" روز نوشته های حسین اصلانی www.HosseinAslani.blog.ir