کارگاه نوآوری و کارآفرینی - پودمان 1 / بخش 2

777
بچه ها سلام و خدا قوت؛ امیدوارم که مثل همیشه پر انرژی و با نگاهی مثبت، همچنان در مسیر کسب علم باشید. در این ویدئو مطالب مربوط به بخش دوم از پودمان اول درس "کارگاه نوآوری و کارآفرینی" که پیرامون روش "موم" و تکنیک "ENV=Element Name Feature Of Value" هست صحبت میکنیم. در واقع یاد میگیریم که چطور با یک مسئله برخورد کنیم یا به واقع چطور طرح مسئله مکنیم و گام های تأثیر گذار در حل مسئله رو برداریم. امیدورام مطالب مفید بوده باشه.
pixel