قسمت 3 ؛ مستند « حجاب و آزادی » ، شبکه جهانی جام جم

234

4953-کاری ازگروه سیاسی شبکه جهانی جام جم درسال 90 (تهیه کننده:ناصرشیخی اثنی عشری ونویسنده:کاظم احمدی) که به سلطه استعمارواثرپذیری حاکمان ازغرب میپردازد.بخشهایی ازمستندهایی مانند؛آخرین شاه،حریم ریحانه،زنان در اسلام،حجاب درفرانسه وفیلمهای تبلیغاتی دوره پهلوی ومصاحبه باخانم هاعظیم زاده،نسیمه باباجی،هدایت توکسال،ترکچی،مروه کاراکچی(نماینده مجلس درکشورترکیه)وآقایان مائیس قلی اف،ایهان بیلگین وروشن اوغلو.