عمر سفرانی از کشور سوریه - رشته خطابه قرآنی

195

عمر سفرانی از کشور سوریه شرکت کننده رشته خطابه قرآنی در سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم eqraa.ir

eqraa.ir
eqraa.ir 7 دنبال کننده